Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

villefort
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viakatastrofo katastrofo

May 20 2017

villefort
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo

May 11 2017

May 09 2017

villefort
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
villefort
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromr3m0 r3m0 viakatastrofo katastrofo

April 01 2017

villefort
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma via13-days 13-days

February 26 2017

villefort
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz via13-days 13-days
villefort
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa via13-days 13-days
villefort
9120 04ce
Reposted fromgdybam gdybam via13-days 13-days
villefort
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via13-days 13-days
villefort
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna via13-days 13-days

May 24 2015

2920 d21b 500

whiskandwhittle:

Source IG @markclinton

Reposted fromtwice twice

May 22 2015

villefort
7058 902b

May 09 2015

villefort
8267 5011 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor via13-days 13-days

May 08 2015

villefort
villefort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl